نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.  

مارک تواین
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

دوام ازدواج یک قسمت رویِ محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا .
 
ضرب المثل اسکاتلندی
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر کنی .

 شارل بودلر
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن .

  ضرب المثل آلمانی
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند.
 
ضرب المثل اسکاتلندی
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود که آنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل پیدا می کنند.
 
شاو
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج کند که زندگی خوبی نداشته باشد ، اما نمی تواند مردی را که شنونده خوبی نیست ، تحمل کند.
 
کینهابارد
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند .
 
جانسون
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم .
 
آگاتا کریستی
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد.
 
کارول بیکر
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد  اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید.
 
سقراط
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش .
 
سینکالویس
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند ، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند.
 
بن بیکر
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم .
 
لرد لوچستر
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق .
 
بالزاک
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید.
  
فرانکلین
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد بایدکرباشد و زنلال ” .
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً نخوانید .

 سونی اسمارت
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

با زنی ازدواج کنید که اگرمردبود ، بهترین دوست شما می شد .
 
بردون
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم . 

خانم پرل باک
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن .
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

زنی سعادتمند است که مطیعشوهرباشد
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

مردی که به خاطرپول ” زن می گیرد، به نوکری می رود.
نویسنده: آتشفشان نیمه فعال - ۱۳۸٧/۱۱/٧

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت