در يک سانحه ی رانندگی ٬ شما کدام کار را اول انجام خواهی داد؟

۱. به ماشين نگاه خواهيد کرد و به صاحب ماشين ديگر پرخاش خواهيد کرد (حتی به اين علم واقف باشيد که شما مقصر هستيد)

۲. به سمت ماشين طرف مقابل خواهيد رفت و صدمات وارده به ماشين او را خواهيد داد و با خوش رويی از ايجاد تنش جلوگيری خواهيد کرد .(حتی اگر او مقصر باشد)

حال شما خواننده ی عزيز ٬ شما کدام راه را انتخاب ميکنيد؟ به نظره شما کدام گزينه نشاندهنده ی مرام و معرفت شما است و کدام گزينه حاکی از ترس شما از جنجال است ؟

حال خود قضاوت کنيد .

/ 1 نظر / 9 بازدید
کامران

متنت که فنی بود..گفتيم يه سلامی کرده باشيم لا اقل