با سلام خدمت تمامی دوستان عزيزم ...

تاخير بنده را به بزرگی خودتان ببخشيد و مرا عفو کنيد ...

۱ . کار

۲ کسالتی که عجيب و غريب بود

         دلايل نبودم هستند ... البته درس را هم به فاکتور ها اضافه کنيد ... خواهيد ديد که چه شير تو شيری می شود ...

خوب .... حالا بريم ببينيم چه چيزی تو چنته داريم ... اميدوارم که چنته رو درست نوشته باشم ....

/ 1 نظر / 7 بازدید
من و زندگي

بلا به دور با ارزوی سلامتی موفقيت در درسها و کار هم که جوهر ادميزاد است.......