امشب بعد از حدود يک سال سری به اولين نوشته هايم زدم

باور نمی کردم که باشند ....... و ديدم راهی نرفته را به بی راهه کشانده ام.

اين بازگشتی دوباره به دنيای زيبايم است.

دنيايی زيبا که می رود تا از نفرت و کينه هايی که درونش انباشته شده است پاک شود.

/ 3 نظر / 7 بازدید
بهنام

و ديدم راهی نرفته را به بی راهه کشانده ام > درست...

خانم کوچولو

سلام !ممنون که به وبلاگم سر زديد و نظرتونو صريح داديد.اينم ی نوع نظری!