آیا می دانستید یک کامیون می تواند در ایران بیش از 50 سال تولید شود ؟؟؟

 

1960 Mercedes-Benz LK 338 dump truck

The LK 338 is an early model of the Mercedes-Benz short-nose truck series introduced in 1959. The cab design took its cues from the shapes of the Ponton passenger cars with three-box body design. The abbreviation LK in the model designation stands for "Lastwagen" (truck) and "Kipper" (dumper).

LK 338 مدل اولیه شده است مرسدس بنز کوتاه بینی سری کامیون معرفی شده در 1959. طراحی کابین آن را از نشانه ها اشکال از ماشین Ponton مسافر با سه جعبه طراحی بدن انجام گرفته است. LK  در طراحی مدل مخفف "Lastwagen" (کامیون) و "ماهی دودی" (dumper) است.

متن بالا ترجمه ای با اشکال از توضیحات و تاریخچه ی کامیون مشهور در ایران به کمپرسی ، کمپانی  سازنده اصلی بنز بود.

با توجه به تاریخ ساخت ... می شود گفت تنها پیکان در حدود 50 سال در ایران تولید نشد . بلکه این کامیون دقیق برای 50 سال پیش است ... ایا زمان آن نزسیده مسئولین عزیز صنعت خودرو سازی کشورمان ، بجای راه کارهای جدید برای خالی کردن جیب مردمشان ، سعی در طراحی و ارائه نمونه های جدید در خودرو های سبک و سنگین باشند ... البته در این فکر هستند به تغییر شکل اینه و یا سپر و یا انژکتور کردن پیکان وانت ...

مسئولین عزیز ... حرکت سازنده چیزی بیش از این تغییرات است ... خواهشن کمی بیشتر از توانایی های مغز عزیزتان استفاده نمایید ... و نگذارید با رسیدن به مقام و منزلت سلول های عصبی مغزتان انرژیشان صرف اخرین متدهای خالی کردن جیب مردم شود ...

در زیر مشخصات این کامیون فسیل اورده شده است :


Cylinders6
Displacement660 cu in
Output180 hp / 132 kW
at engine speed2200/min
Top speed47 mph
Payload capacity16535 lbs
Production period1960-1976

/ 0 نظر / 22 بازدید