آخه دل من ، دل ساده ی من

تو آینه خودتو ببین ، چه زود زود

توی جوونی غصه اومد سراغت ، پیرت کنه

نزار که تو اوج جونی غبار غم ،

بشینه رو دلت ، یهو پیر و زمین گیرت کنه

منتظرش نباش ، دیگه اون تنها نیست

تا آخر عمرت اگه تنها باشی ، اون نمی یاد

خودش می گفت ، یه روزی می زاره ، می ره ،

خودش می گفت یه روز خاطره هات و می بره از یادددددد

---

آخه دل من ، دل ساده من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوار

آخه دل من ، دل دیوونه من

دیدی اون هم  تنها گذاش بعد یک عمر ازگار

دیدی اون هم رفت ، اون هم تنهات گذاشت رفت

تو موندی و بی کسی و یک عمر خاطره پیشم

دیگه نمی یاد ، دیگه پیشت نمی یاد

از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس روبروت

آخه دل من ، دل دیوونه ی من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوارررر

---(دکلمه)---

آخه دل من ، دل ساده من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوارررر

آخه دل من ، دل دیوونه من

دیدی اون هم  تنها گذاش بعد یک عمر ازگار

دیدی رفت ، اون هم تنهات گذاشت رفت ، دیگه پیشت نمی یاد ، دیگه پیشت نمی یاد

---

تو آینه خودتو ببین ، چه زود زود

توی جوونی غصه اومد سراغت ، پیرت کنه

نزار که تو اوج جونی غبار غم ،

بشینه رو دلت ، یهو پیر و زمین گیرت کنه

منتظرش نباش ، دیگه اون تنها نیست

تا آخر عمرت اگه تنها باشی ، اون نمی یاد

خودش می گفت ، یه روزی می زاره ، می ره ،

خودش می گفت یه روز خاطره هات و می بره از یادددددد

---

آخه دل من ، دل ساده من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوار

آخه دل من ، دل دیوونه من

دیدی اون هم  تنها گذاش بعد یک عمر ازگار

دیدی اون هم رفت ، اون هم تنهات گذاشت رفت

تو موندی و بی کسی و یک عمر خاطره پیشم

دیگه نمی یاد ، دیگه پیشت نمی یاد

از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس روبروت

آخه دل من ، دل ساده ی من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوارررر

آخه دل من ، دل دیوونه من

دیدی اون هم  تنها گذاش بعد یک عمر ازگار

دیدی اون هم رفت ، اون هم تنهات گذاشت رفت

تو موندی و بی کسی و یک عمر خاطره پیشم

دیگه نمی یاد ، دیگه پیشت نمی یاد

از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس روبروت

آخه دل من ، دل دیوونه ی من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوارررر

/ 1 نظر / 155 بازدید
زهرا

گاهی حــــرف ها وزن ندارد ... ریتم ندارد ... آهنگ ندارد... اما خوب گوش کن... درد دارند... سلام عالی بود.به من هم سربزن بی زحمت منو با اسم شهرپروانه ها لینک کن بعد بگو با چه اسمی لینکت کنم .منتظرتم.