عشق يا عاطفه؟

دو حس که در زندگی انسان نقش بسزايی را ايفاء می کنند . 

اما وقتی مجبور باشی يکی را انتخاب کنی کدام را انتخاب می کنی . کدام تو را به باديه سعادت و خوشبختی و کدام ترا به فنا و نيستی می کشاند؟؟؟

حال وقت وقت عمل است ...

حال ...و حال ....

خدايا اگر زمانی هست که بايد لطف خود را ارزانيم کنی و مرا در منجلابم کمکم کنی ، زمانش حال است.

خدايا اين درخواستی از من به سوی تو هست. خواهش می کند چشم انتظار به جوابت نگزار مرا.

زيرا من از انتظار متنفر هستم.............

/ 0 نظر / 9 بازدید