۳۶۵ طلوع را اغاز كنيد.

۳۶۵ غروب را بدرقه كنيد.

سازگاری و باز يافت را در ۵۲ هفته ارزيابی كنيد.

۱۲ ماه روزمرگی را اخراج كنيد.

۸۷۶۰ ساعت ديگر باز پايداری كنيد.

۵۲۵۶۰۰ دقيقه فرصت برای ساختن داريد.

۳۱۵۳۰۰۰ ثانيه تا اهتراز پرچم فتح در قله هستی تان باقی است.

 

با دخل و تصرف از بلاگ

 من وزندگی

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
hila

برای من افتخاری است مهمان خانه دوست بودن